ثبت نام
Awesome Image

سرور رضازاده

: •فارغ التحصیل رشته ی نوازندگی جهانی موسیقی از دانشگاه هنر تهران •اساتید: دکتر ستاره بهشتی، ایمان فخر، لعیا اعتمادی، گلریز زربخش، پویا خوشاهنگ •سابقه ی نوازندگی در : ارکستر ملی ایران، ارکستر فارابی به رهبری الکساندر هالاپسیس، ارکستر مجلسی رسا، ارکستر سمفونیک دانشگاه هنر، اکستر آکادمیک ایران ارکستر بزرگ کیوان ساکت ارکستر مجلسی باربد اركستر سرزمين مادری و... •سابقه ی تدریس از سال ۹۰