ثبت نام
  • مدیریت استاد مهدی آذرسینا
  • تاسیس 1379
  • دارای مجوز درجه 1 هنری

درباره ما

“از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر” موسیقی صدای سخن عشق است.جامعه شناسان پیدایش پدیدۀ موسیقی را از نخستین تلاش های بشر برای ابراز وجود دانسته اند. سرشت انسان در جستجوی نظم و تعادل و تناسب و زیباییست و اوج زیبایی و تناسب در فراز و فرود نغمه های موسیقی نهفته است. نوازنده ای که با حرکت انگشتانش آوایی دل انگیز می نوازد، آوازخوانی که با اوج و حضیض صدایش حرف و هجا و کلمه را جان می بخشد و بر دلها می نشاند. آن.....

مقالات

آخرین اخبار ها

مصاحبه ها و
انتشارات

آخرین مصاحبه و انتشارات اخبار ما در مورد کار به روزرسانی شما.
اگر می خواهید این را به ما بسپارید که اکنون در ما عضو شوید و جزئیات بیشتری را بازداشت کنید

نمایش بیشتر