ثبت نام
Awesome Image

مهدی محرمی

: مهدی محرمی، متولد 1363، نوازنده و مدرس ساز سنتور -       کارشناسی ارشد اتنوموزیکولوژی ، دانشگاه هنر تهران (1392-1395) -       کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی – دانشگاه تهران – دانشکدۀ هنرهای زیبا (1383-1388)   - فراگیری ردیف میرزا عبدالله، ردیف عبدالله دوامی و ضربی‌های حبیب سماعی نزد استاد مجید کیانی (1383 تا کنون) -   - فراگیری ردیف میرزاعبدالله و  تحلیل ردیف نزد استاد محمد‌رضا لطفی (1387-1390)   - فراگیری تکنیک‌های سنتور‌نوازی معاصر نزد استاد اردوان کامکار (1385-1387)  - فراگیری دوره های مقدماتی سنتورنوازی، ردیف استاد ابوالحسن صبا و دوره های سنتور نوازی استاد پایورو استاد مشکاتیان نزد اساتیدی چون حمید سلمانیون، مهدی نصیری ، مهدی سیادت  (1374-1384)   - مدرس دانشگاه -  مدرس مرکز آموزش های آزاد دانشگاه تهران (ساز سنتور و ردیف دستگاهی موسیقی ایران) -  تدریس در آموزشگاه های موسیقی از سال 88 تا کنون -        اجراهای متعدد بصورت تکنوازی و گروه نوازی - فعالیت های پژوهشی در زمینه ی موسیقی دستگاهی و موسیقی نواحی ایران - - دانش آموخته نزد اساتیدی چون محمد رضا آزاده فر، حسین میثمی، داریوش طلایی، هومان اسعدی و ساسان فاطمی در زمینه ی مباحث نظری و عملی موسیقی